Dị nhân đuổi mưa nói về khả năng siêu nhiên của Đặng Lê Nguyên Vũ

Theo "dị nhân đuổi mưa" Nguyễn Vũ Tuấn Anh, ông Đặng Lê Nguyên Vũ không có khả năng bí ẩn siêu nhiên nào. Trong một bài phỏng vấn trên báo Gia đình và xã hội, "dị nhân đuổi mưa" Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã bày tỏ quan điểm về khả năng siêu nhiên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông Tuấn...